Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

AYTƏN AĞALAROVA
(müəllim)

Aytən Qorxmaz qızı Ağalarova 1991-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Bakı şəhər 246 saylı məktəb-liseyi bitirmiş, həmin il Azərbaycan Dillər Universite­tinin tərcümə ixtisasına daxil olmuş  və 2013-cü ildə bitirmişdir. 2014-2016-cı illərdə Azər­baycan Dövlət Pedaqoji Universite­tində dilşünaslıq ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. Magistr təhsili alarkən ¢British Council¢-ın (Britaniya Şurası) metodika təlimlələrində iştirak etmiş və 2015-ci ildə  təlimi müvəffəqiy­yətlə bitirdiyi üçün oranın təlimçisi kimi fəaliyyətə başlamış­dır. 2016-cı ildən Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universi­tetində ingilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici Dillər Mərkəzində işə başla­mışdır.

Respublika daxilində 3 və respublikadan xaricdə 2 məqa­lə­nin müəllifidir.  Ailəlidir, 1 qızı  var.

Beynəlxalq  Sertifikatları:

1.Certificate for English C1 in August 2011 Vienna, Austria

2.British Council  a Teacher Training  course 6 to 10 June 2015

3.İELTS Overall Band Score 7  , CEFR C1

  1. Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1-band 3
  2. Teaching Knowledge Test (TKT) Module 2-band 3

6.CELTA – Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers   of Other Languages