Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

AYNUR MİRİYEVA
(müəllim)

Aynur Füzuli qızı Miriyeva 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə Bakı şəhər 190№li məktəbi bitirərərək Azərbay­can Dillər İnstitutunun pedaqoji fakültəsinə daxil olub. 1997-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə Azərbaycan Dillər İnstitutunun məzunu olmuşdur. 1998–2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Sığorta şirkətinin Nəsimi rayon filialında məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır. 2012-ci ildə Azərbaycan Dənizçilik Akademiyasında “Xarici dillər” kafedrasında baş laborant kimi işə başlamış, 2013-cü ildən isə həmin kafedrada müəllim vəzifəsinə yüksəlmişdir. 2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində yarım ştat müəllim vəzifəsində çalışmağa başlamışdır. 2019-cu ildə tam ştat müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir. A.Miriyeva respublika daxilində çap olunmuş  2 məqalənin  müəllifidir.

Ailəlidir, ki övladı var.

Beynəlxalq  Sertifikatları:

1.Teaching Knowledge Test(TKT) Module 1; Band 3