Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

AYGÜN MƏMMƏDOVA
(müəllim)

Aygün Ənvər qızı Məmmədova 14 May 1964-cü ildə anadan olmuş­dur. 1982-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Xarici Dillər İnstitutuna daxil olmuşdur. 1987-ci ildə institutu bitirərək həmin ildə də Saray qəsəbəsində yerləşən Mikayıl Ələkbərov adına orta məktəbdə ingilis dili müəllimi işləmişdir. 1997-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni­versitetinin Xarici Dillər kafedrasında (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) müəllim işləyir. Onun  respublikadaxili 4 elmi məqaləsi var.

Ailəlidir, 2  övladı var.