Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

ARZU HÜSEYNLİ
(müəllim)

Arzu Cavanşir qızı Hüseynli, 25 yanvar 1969-cu ildə Bakı şəhə­rində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Bakı şəhəri, 225 saylı orta məktəbə getmiş,1985-ci ildə7 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1985-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuş, 1990-cı ildə həmin institutu ingilis  və alman dilləri müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. 1990-1997-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademi­yasının AİS şöbəsində iş icraçısı-tərcüməçi vəzifəsində çalışmış­dır. 2000-2007-ci illərdə özəl şirkətdə tərçüməçi və tədris mərkəzində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2005-2008-ci illərdə ADPU-da Xarici Dillər kafedrasında 2008-2018- ci illlərdə İngilis dili kafedrasında saathesabı müəllim kimi çalışmışdır.  2018-2019 tədris ilində birillik müqavilə ilə tam ştat müəllim kimi işləmişdir. 2019-cu ildə 5 illik müqavilə əsasında Xarici Dillər Mərkəzinə tam ştat müəllim kimi işə qəbul olunmuşdur. Respublika daxilində 2 kitabın və 2 məqa­lənin müəllifidir. 2 övladı  var.

Beynəlxalq Sertifikatları

1.Teaching Knowledge Test (TKT) Module  1 Band 3

2.Teaching Knowledge Test (TKT) Module  2 Band 3