Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

ARZU BAXIŞLI
(fakültə tyutoru)

Arzu Tofiq qızı Baxışlı 1988-ci il 11 noyabrda Bakı şəhərində  anadan olmuşdur. 1995-2006-cı  illərdə Bakı şəhəri, 98 saylı orta mək­təbi başa vuran A.Baxışlı 2006-cı ildə ADU-nun Filologiya fakül­təsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası bakalavr pilləsinə daxil olmuş və 2010-cu  ildə ali məktəbin bakalavr ixtisasını bitirmişdir. 2010-2012-ci illərdə AMİ-nin  Azərbaycan ədəbiyyatı  istiqaməti üzrə magistr təhsilini bitirmişdir. 2012-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnsti­tunda operator vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən ADPU-nun Filolo­giya fakültəsində tyutor  vəzifəsində  çalışır.

Ailəlidir, 2 övladı var.