Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

ƏMİNƏ MƏMMƏDOVA
(müəllim)

Əminə Vüqar qızı Məmmədova 15 sentyabr 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının  Babək rayon Cəhri kəndində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Bakı şəhər 138 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 2010-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Qafqaz Universitetinə qəbul olmuş, 2014-cü ildə bitirmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə  magistratura təhsili almışdır. Hal-hazırda ADPU-nun Azər­baycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasında müəllim vəzifə­sində çalışır.

2 elmi məqalənin müəllifidir.